Transport gratis przy zakupach od 500 złbiuro@mytoner.pl+48 697 606 46022 654 01 32

Reklamacje

1. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane dane kontaktowe na stronie

2. W  reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, a następnie zwrócić produkt do sklepu, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w zakładce kontakt lub dostarczyć osobiście do siedziby lub oddziału firmy.

Zwroty

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe

a. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu do sklepu.

b. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem

d. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia zakupu Produktu,

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

Aktualizacja…
  • Brak produktów w koszyku.